Over ZEH

Met een klein, dynamisch team werkt ZEH aan de belangenbehartiging van de verschillende deelnemingen.

Aandeelhouders

ZEH is een naamloze vennootschap (N.V.). De aandelen zijn niet genoteerd op de beurs en ook niet vrij verhandelbaar. In de statuten van ZEH is namelijk vastgelegd dat de aandelen altijd in handen moeten zijn van publieke organen (zoals bijvoorbeeld provincies en gemeenten). De helft van de aandelen is in handen van de provincie Zeeland, de andere helft is vrijwel geheel in handen van de diverse Zeeuwse gemeenten.

Raad van Commissarissen

De heer G.A.F. van Harten

Voorzitter Raad van Commissarissen, Voorzitter Algemene Vergadering van Aandeelhouders, Voorzitter Remuneratie- en benoemingscommissie, Lid Audit, Risk & Compliance Commissie

Mevrouw W.J.N. van Uchelen

Vice-voorzitter Raad van Commissarissen, Lid Remuneratie- en benoemingscommissie

De heer B.A. Fermin

Secretaris Raad van Commissarissen, Voorzitter Audit, Risk en Compliance Commissie

Documenten

Jaarbericht 2022

Rooster van aftreden

RvC-reglement