Onze geschiedenis

De Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij N.V. (ZEH) is in 2022 ontstaan bij de herstructurering van Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij N.V. (PZEM). 

Een belangrijke stap in de herstructurering was de ontvlechting van de nucleaire en niet-nucleaire commerciële onderdelen van PZEM. Na de verkoop van de niet-nucleaire commerciële activiteiten inclusief de naam PZEM bleef het aandelenbelang in de kerncentrale in Borssele over, naast de belangen in BMC Moerdijk, NPG Willebroek en Deltius. 

Geschiedenis
Meeting

Onze kerntaak

De kerntaak van ZEH is het beheer van belangen in onze deelnemingen. Verder beheert ZEH de opbrengsten die bij de verkopen van bedrijfsonderdelen zijn gerealiseerd.

Deze gelden worden in lijn met het dividendbeleid aan de aandeelhouders uitgekeerd. Dit geschiedt geleidelijk omdat we te allen tijde de verplichtingen aan EPZ willen kunnen nakomen. Ook indien hier additionele gelden nodig zijn ingeval van een langdurige stop of indien er verliezen worden gemaakt als gevolg van een periode van lage prijzen. Naar mate de sluitingsdatum dichterbij komt neemt de behoefte aan deze ZEH buffer af en kunnen de gelden aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. 

Contact

Heeft u een vraag of opmerking? Neem gerust contact met ons op.